Sociale veiligheid in de regio

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Maatregelen

Binnen onze regio worden alle maatregelen die door Scouting Nederland worden voorgeschreven gehandhaafd. Zo:

  • Moeten alle vrijwilligers bij hun aanmelding een VOG overleggen. Deze wordt direct bij inschrijving door de secretaris of zijn plaatsvervanger aangevraagd. Indien de vrijwilliger geen VOG kan of wil overleggen wordt deze uitgeschreven en het incident gemeld bij Scouting Nederland.
  • Wordt er van alle kaderleden die zich voor een evenement inschrijven waar jeugdleden bij aanwezig zijn, gecontroleerd of zij voor de functie van kaderlid in het bezit zijn van een VOG binnen de eigen groep.
  • Wordt er tijdens de trainingen gegeven binnen onze regio aandacht besteed aan "gewenst gedrag" en de inhoud van het protocol grensoverschrijdend gedrag.
  • Komt het thema tijdens de diverse overleggen regelmatig aan bod en wordt er actief met de aanwezige groepen gezocht naar invulling en oplossingen voor knelpunten.
  • Zijn er afspraken binnen het bestuur wie er contact opneemt met de pers bij calamiteiten en wie zorg draagt voor de verdere afwikkeling naar Scouting Nederland, het landelijk opvangteam en eventuele instanties. Deze taak ligt in principe bij de voorzitter of in zijn afwezigheid bij zijn plaatsvervanger.

Hiermee maken we duidelijk dat we een veilige omgeving willen bieden voor de jeugdleden die deelnemen aan onze activiteiten, maar ook een veilige omgeving willen creëren voor onze vrijwilligers. Daarmee maken we ook duidelijk dat onze organisatie, die volledig uit vrijwilligers bestaat, niet vrijblijvend met dit thema omgaat.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. De contactinformatie vind je elders op onze website. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.