Regioraad

De regioraad is het beleidsbepalend orgaan van de regio, waarin vertegenwoordigers van alle groepen zitten. Van hier uit is de Regio ook vertegenwoordigd naar de Landelijke Raad toe.

Vergaderingen

De regioraad vergadert gewoonlijk 2x per jaar, over onderwerpen zoals de financiën van de regio, evaluatie en planning van activiteiten, samenwerkingen met andere organisaties en gemeentecontacten. Hier wordt het beleid opgesteld dat het regiobestuur wordt uitgevoerd.

Voor vergaderingen, zie de agenda.Regioraad

Vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging bij Scouting verloopt getrapt. In principe hebben alle leden, of hun ouders, inspraak in het beleid van de groep via de Groepsraad. Vanuit de Groepsraad worden ze vertegenwoordigd in de Regioraad. Op deze manier wordt wat er in de groepen leeft ook in de Regio besproken.

Twee leden van het Regiobestuur vertegenwoordigen de Regio op de Landelijke Raad, waar tenminste twee maal per jaar het beleid van Scouting Nederland bepaald wordt.