De Regio

Scouting regio West-Brabant

Regio Scouting West-Brabant verzorgt diverse activiteiten en trainingen. Op deze website is van alles te vinden wat de regio organiseert.

 

Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid. Het Scoutingprogramma is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jongens en meisjes samen actief de mogelijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken. Groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende (bege-)leiding is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Scouting Nederland is een open, maatschappelijk betrokken organisatie van jeugd en jongeren. De vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door vrijwillige medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de jeugd die het Scoutingprogramma speelt.


Stichting Scouting West-Brabant

Postadres: Elisabethpark 68, 4741CH Hoeven

K.v.K. 20087714

Bank: IBAN NL46 INGB 000 787 16 15

          BIC INGBNL.2A