Regels en afspraken - deelnemers

Deelnemersvoorwaarden

In de voorwaarden vind je waar je als deelnemer recht op hebt en wat wij van je verwachten. Klik hierboven in het menu op 'Deelnemers>Deelnemersvoorwaarden' om ze te lezen.

Kampregels

Hieronder vind je een overzicht van de kampregels. Houd er rekening mee dat deze nog weleens kunnen veranderen, wij houden je hier zeker van op de hoogte.

De kampstaf is jouw eerste aanspreekpunt voor al je vragen. Volg hun aanwijzingen, en die van alle andere medewerkers, goed op en help mee om van de RSW een geweldig en veilig kamp te maken!

 1. Scouts houden zich aan de Wet en Belofte en zijn op die manier een ambassadeur voor Scouting.
 2. Houd alle mededelingen goed in de gaten, de informatie kan belangrijk zijn voor het succes van jouw kamp!
 3. We zijn te gast op het terrein van Scouting Labelterrein Buitenlust. We houden ons aan de afspraken die er op dat terrein gelden. De belangrijkste zijn:
  1. Als je bomen of andere vormen van natuur vernielt, kost dit je €25, - per boom/struik.
  2. Niemand maakt zonder toestemming van de organisatie open vuur.
  3. Afval gooi je in de juiste afvalzak. Rotzooi die in het bos gevonden wordt, neem je mee en stop je in een afvalzak. Na afloop neem je jouw afvalzakken mee naar je eigen groep.
 4. De kampstaf spreekt een tijd af waarop het stil moet zijn op het deelnemersterrein.
 5. De organisatie zorgt voor muziek. Je neemt dus geen radio of andere geluidsapparatuur mee.
 6. Messen mogen alleen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. Als je een mes niet gebruikt waar het voor bedoelt is, wordt het mes afgenomen en aan jouw eigen leiding gegeven. Jouw leiding beslist of en wanneer je het mes terug krijgt.
 7. De RSW volgt de richtlijnen van Scouting Nederland over drugs, roken en alcoholgebruik:
  1. Gebruiken of bezitten van drugs is verboden. Wij doen aangifte bij de Politie en je mag niet langer deelnemen aan het kamp.
  2. Deelnemers mogen geen alcohol gebruiken of roken.
  3. Energiedranken zoals Redbull®, Bullit® etc. zijn niet toegestaan tijdens de RSW.
 8. In principe doet de organisatie aangifte van alle (vermoedens van) strafbare feiten.
 9. Je mag het terrein alleen verlaten, als je toestemming hebt van de kampstaf. Zo weten wij wie er in geval van nood op het terrein aanwezig zijn.

 

We houden de lijst met regels bewust heel kort, zodat je ze goed kunt onthouden. Toch kan het zijn dat er tijdens het kamp dingen gebeuren die we niet vooraf konden inschatten. In zo een geval neemt de organisatie een bindende beslissing.

 

Juryreglement

Elke wedstrijd heeft zijn eigen regels. De regels van het wedstrijdelement van de RSW staan in het juryreglement. Hierin staat wat wél mag en wat er gebeurd als je vals speelt. Je vind het juryreglement hier.