Regels en afspraken

Op elk kamp gelden er goede afspraken om alles in goede banen te leiden. Het merendeel van de afspraken vind je op de andere pagina’s uitgebreider terug. Voor medewerkers gelden de volgende kampregels:

  • Je gedraagt je als een voorbeeld voor de deelnemers, volgens de richtlijnen van Scouting Nederland en met de Wet en Belofte als basis.
  • Het is medewerkers niet toegestaan om op de subkampen van de deelnemers te komen zonder toestemming van de kampstafcoördinator of zijn plaatsvervanger.
  • Medewerkers gaan eerlijk om met de wedstrijdelementen van de RSW: geef tijdens de spelen dus niet méér tips aan deelnemers van je eigen groep. Beoordeel ze ook niet strenger.
  • Roken is alleen toegestaan voor meerderjarige medewerkers en dat op de aangegeven plaatsen. Tijdens het begeleiden van activiteiten en/of in het zicht van de deelnemers wordt er niet gerookt.
  • Het gebruiken van alcohol is toegestaan aan meerderjarige medewerkers:
    • Tijdens de openingsuren van de stafbar binnen het gebied van de stafbar
    • Zolang ze aanspreekbaar zijn in geval van nood. Bij dronkenschap worden er door de eindcoördinatie maatregelen getroffen. De beoordeling en bindende beslissing ligt in handen van de eindcoördinatoren.
  • Drugsgebruik en/of bezit wordt niet getollereerd. Je wordt onmiddelijk door de organisatie van het terrein verwijderd, er wordt bij strafbaar bezit en/of gebruik aangifte gedaan bij de Politie en er wordt contact opgenomen met de Regio- en groepsvoorzitter.

Wanneer je je inschrijft ga je ook akkoord met de medewerkersvoorwaarden. Deze kun je vinden door naar 'Medewerkers>Medewerkersvoorwaarden'  te gaan.