Scouting Academy

Als vrijwilliger bij Scouting vorm je een
onmisbare schakel bij de persoonlijke
ontwikkeling van meiden en jongens. Daarom is het belangrijk dat je je ook als vrijwilliger blijft ontwikkelen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal, zodat je voldoende deskundigheid op zak hebt om jouw functie binnen Scouting te vervullen. Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Wat je leert binnen Scouting, kun je ook buiten Scouting gebruiken. Dat leren doe je op je eigen manier: het volgen van een training, stage lopen, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of het thuis doornemen van modules.

Module training

Ben je nog niet gekwaliciceerd als
leidinggevende?

Dan is de module training speciaal voor jou. Tijdens deze training worden op een leuke manier de modules behandeld welke je nodig hebt voor je kwalificatie.

Voor leiding

Met Scouting Academy kun jij je als leidinggevende ontwikkelen. Misschien ben je pas begonnen als leidinggevende of misschien draai je juist al jaren mee. Bij Scouting kun je op basisniveau en op gekwalificeerd niveau leidinggevende zijn.

Voor praktijkbegeleiders

De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers in de groep. Als praktijkbegeleider stimuleer je niet alleen de kwaliteit van individuen, maar ook van de leidingteams en het bestuur.
Je coacht en motiveert de vrijwilligers om meer uit
zichzelf te halen.

Programma Scouting Talent

Je talenten ontwikkelen, nieuwe vrienden maken, je Scoutingnetwerk uitbreiden, actief bijdragen aan uitdagende projecten en jezelf beter leren kennen tijdens een Gilwell-cursus: dat is het Programma Scouting Talent! In oktober 2016 start het nieuwe PST-traject.
Meer info

Scouting Academy

alt

Voor de kaderleden van Scouting Nederland is een specifieke trainingsroute opgezet, zie uitwerking hieronder.

 

De trainingsroute

Bij het huidige trainingsaanbod is er vanuit gegaan dat:

  • Trainingen dichter bij de groepen wordt gegeven;
  • Trainingen beter aansluiten bij de groepspraktijk;
  • Deskundigheidsbevordering een continue proces is, dus geen eenmalige trainingen maar jaarlijks terugkerende deskundigheidsbevordering.

Op basis van deze uitgangspunten is voor alle kaderleden globaal dezelfde trainingsroute opgezet

  • Een introductieperiode waarin het kaderlid kennismaakt met diverse aspecten van de nieuwe functie;
  • Een basisperiode waarin het kaderlid de deskundigheid verwerft om de nieuwe functie te kunnen uitoefenen;
  • Een vervolgperiode waarin het kaderlid zijn deskundigheid blijft verdiepen, verbreden en/of op peil blijft houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pionieren, grimeren, omgaan met probleemgedrag, EHBO.

Richtlijn voor het doorlopen van de trainingsroute is:

 

AIntroductieperiode: binnen 0 - 3 maanden

BBasisperiode: binnen 3 -12 maanden

CVervolgperiode: na het eerste jaar

 

Met het doorlopen van de introductie- en basisperiode behorende bij een bepaalde functie verkrijgt een kaderlid een verklaring van bevoegdheid voor deze functie. De bevoegdheid is de kwalificatie om een bepaalde functie binnen Scouting Nederland uit te oefenen.